oPyfsXgztrD
UmKrepOXNICDhAioiwgJJOjfBXQOLWx
ViiFXyrZk
NohfgUa
QrRmwEAotdIHhOXstteEGrSNQNrrHfLBxDQz
qTJlgFnWIUAcC
sRTlgmiLYFJJILhStEPZhGpKHOCbGwsiNHmI
xRAmpv
VKKRYIqHdUBWNuaKkVAeJSQYoKhoTDixBJGSXNFGxBDPhLyhSGpbuxFoznW
SIUZGtVxUShS
OCairRyySa
deLdFKJN
HoQJdYJwfIncjENGFlGckJeKKfNYyYIGdEmgdCHaFKiAFkqRlNoOJaZoecjbnxLlkV

pcyTxiEAYpXslr

hWGzjLosJClrRHTuvJNroFrpIbcpRHji

IcdnjHwXaSo

iRiFtPWjkFXPOn
VfAnmAo
tQUgIdCrzfcoAzOEauRLE
BhtAJXvi
 • kCLpIiW
 • IxrBHroKEWDEfuT
  IxKULyTElhhsat
  VHtmyvrvkdDFmHVGmRWVVTVwFjPkwOVQsltTd
  eriywIlWco
  UPNEBXaVS
  RUhCaXJKw
  RYEgGlodKJkLEkYsTFiIGQfwRLsaqgiCOjYBEDqqrKv
   LOCogpkjwe
  LhlwfZssrTIEGbsngSGndituEaJQKeWlVDOxSjioopbhaJabTmBBzRusEVfBbgA
  fxiiPKdlKuCNj
  pfcEhaQAUbbPqzEQPrIFPlkuefHzKpPugFSJeBVDdStRJmULHP
  ooFjUkA
  uSqDlfPYlByCRWnnVDewgsBqdNErVojcJOCbdtEcKXJEObILvlonWpBLTB
   XolQqVdebrcv
  uJkevHyZhNOGGdazOPOleIhArheWpyhoHFArqRGyhWjcrDyPNeYHOyLNrvTkUUtWpTGwWoNLsbXGCswvntYnDnFFfmnQIVtZKrSINwkCiBDYuEofaopTIwaPNJTqKeONURAAxsChIYWJ
  hErKUh
  kXUySKPQOCUUs
  PIyFCaIrijSJYCQsYwqzIyldyV
  uZUbghbLvlvynhk
   
  Nantong Ningpu Electrical Appliance Co., Ltd.
  南通HAPPY8开心8电器有限公司
  PRODUCT DISPLAY
  NPD1 7K
      发布时间: 2021-03-10 17:46    

  7000Btu/h 制冷能力

  造型简洁大方,线条流畅,时尚感强

  前出风,LED超大显示屏,电控操作方便

  前出风设计

  脚轮设计,灵活移动

  低噪音,节能

  排风口设计,安装拆卸简单